bayyinaat

Itikadi
Uimamu
Je, Majadiliano Juu ya Uimamu Yalianza Lini?
Katika maswala ambayo yamekuwa yakizunguka katika vichwa vya Waislamu ni swala la kujadili na kutafuta ni nani ambaye anafaa kuwa Imamu na kiongozi wa Waislamu baada ya Mtume. Na ni kwanini Waislamu wamekuwa ni wenye haja na shauku sana katika kujadili jambo hili?. Kwani kuna sababu gani iliyopelekea mpaka.........
2