Fatma Maasuma, Mtoto wa Imamu, Dada wa Imamu, Shangazi wa Imamu - 3

Fatma Maasuma, Mtoto wa Imamu, Dada wa Imamu, Shangazi wa Imamu - 3

Inaelezwa kwamba Al Mar-ashiy alikuwa akifanya sana ibada na kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa lengo kwamba siku moja aonyeshwe kaburi la Binti wa Mtume Bi Fatma Zahra (as), kiasi kwamba
Fatma Maasuma, Mtoto wa Imamu, Dada wa Imamu, Shangazi wa Imamu - 2

Fatma Maasuma, Mtoto wa Imamu, Dada wa Imamu, Shangazi wa Imamu - 2

Maasumu ni neno la Kiarabu lenye maana ya mtu ambaye hafanyi dhambi wala makosa, kama ambavyo inajulikana kwa Mitume na Maimamu (as). Sasa kwanini mwanamke huyu pia amekuwa maarufu kwa jina la Maasuma........
Imamu Hassan Asakary na vipindi vitatu muhimu katika masiha yake - 3

Imamu Hassan Asakary na vipindi vitatu muhimu katika masiha yake - 3

Imamu Hassan Asakary na vipindi vitatu muhimu katika masiha yake - 2

Imamu Hassan Asakary na vipindi vitatu muhimu katika masiha yake - 2

Imamu akawauliza: “...Je, endapo nitawajuza jambo na kuwaelewesha, mnaweza kwenda kumueleza na kumjuza pia?”. Wanafunzi wakajibu kwa kusema “...Ndio tutafanya hivyo”.
Ndoa ya Mtume (saw) na Bi Khadija al-Kubra (as) - 2

Ndoa ya Mtume (saw) na Bi Khadija al-Kubra (as) - 2

1 2 3 4 5