bayyinaat

TAFSEER 12

Wannan sura da aka sani da suratul fil ko mu ce surar giwa da hausa ta sauka ne lokacin da sarkin Yemen Abrahata, wato gwamnan daular Habasha

TAFSEER 11

إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (2) Sabawar su da yin tafiya cikin sanyi (hunturu) da zafi (bazara).

TAFSEER 9

Wannan sura da ake kira da suaratul kausar ko mu ce surar alheri mai tarin yawa, ta sauka ne lokacin da mushrikan Makka, musamman A-si bin Wa'il wato baban Amru wanda aka fi sani da Amru xan Aas

TAFSEER 8

Wannan sura ta sauka ne lokacin da kafirai ke qoqarin nunawa Manzo (SAW) cewa ya zo su haxu wajan bauta tare, abin nufi su haxu yau a bautawa Allah (SW)

TAFSEER 6

Sabida irin wannan munanan ayyuka Allah (SW) ya saukar da ayar la'ana ga Abu Lahab har zuwa ranar qiyama
1 2 3 4