bayyinaat

Sīrāh
Fatima
Halayen Sayyida Zahara
Sayyida Zahara (a.s) ta kasance babban misali abin koyi ga duk wanda yake son tsayawa kyam kan gaskiya da kare hakkinsa da kuma hakkin al’umma yayin da bayan wafatin babanta (s.a.w) ta tsaya ta dage wurin ganin ta kwaci hakkinta da gadonta, da kuma hakkin mijinta na jagorancin al’umma, da hakkokin al’umma na ganin sun samu mai shiryarwa zuwa ga tafarkin gaskiya da hasken shiriya da shari’ar Allah (s.w.t).