bayyinaat

Akida
Makaloli
Mustashriki Duzi ya na ganin cewa asalin Shi’anci mazhaba ce mai dauke da tunanin Farisanci, wannan kuwa ya kasance sakamakon cewa Larabawa suna rayuwa ne
kuma ya san hakan batacce ne saboda wasu dalilai kamar haka: a- Akidun Shi'a sun cika litattafai masu yawa wadanda su ne madogara, kuma kowa ya na iya dauka ya karanta,
Amma a littafin Buhari kana iya ganin isra’iliyanci a wasu ruwayoyinsa, duba ka ga wasu misalai daga wadannan ruwayoyi domin ka gani a fili:
Shi’anci a ma’anar lugga ya na nufin taimakekeniya da kaunar juna, da jibantar lamarin juna,
Ala’uddin Mugaldaya Alhanafi ya fada a littafinsa na "Attalwih" sharhin jami’us sahih: Kamar haka:
saba na jifan Shi'a da rawafidanci da kuma kiran su da wannan suna ya faru ne daga bayansaboda wasu dalilai da zamu kawo wasu a nan: Wannan
1