bayyinaat

Nasiha ga masu shirin yin aure

Bayan haka: hakika zabar aboki ko abokiyar tarayya wani abu ne da ke motsawa cikin zuciyar dukkanin matashi da matashiya da suka isa aure suka kai ga nunar hankali da tunani

Mace da tawayarta

Haka zalika zaka cikin Bajhul Balaga ya zo daga sarkin muminai (as) {cewa su mata suna da tawayar hankali da addini da rabo} tawayar hankali ana fa’idantuwa da shi ta fuskanin bada shaida

Hukunce-Hukncen yadda ake Salla

89> Abin da ya kamata a karanta a cikin salla bayan yin niyya da kabbarar harama a jere kamar yadda zai zo ne

Hukunce-Hukuncen Sauran Shakku

Idan ya hadu da dayan shakku ingantattu wajibi ne ya bi a sannu kamar yadda muka ce

Wankan Janaba da Sharuddan Salla

Idan ba za a sami ruwan da zai isa alwala ko wanka ba
1 2 3 4 5 6 7 8