bayyinaat

Shari'a
Mas'aloli
Bayan haka: hakika zabar aboki ko abokiyar tarayya wani abu ne da ke motsawa cikin zuciyar dukkanin matashi da matashiya da suka isa aure suka kai ga nunar hankali da tunani
Haka zalika zaka cikin Bajhul Balaga ya zo daga sarkin muminai (as) {cewa su mata suna da tawayar hankali da addini da rabo} tawayar hankali ana fa’idantuwa da shi ta fuskanin bada shaida
89> Abin da ya kamata a karanta a cikin salla bayan yin niyya da kabbarar harama a jere kamar yadda zai zo ne
Idan ya hadu da dayan shakku ingantattu wajibi ne ya bi a sannu kamar yadda muka ce
Idan ba za a sami ruwan da zai isa alwala ko wanka ba
Wannan na nufin siffofin ilimi, iko, gabata da ire-iren su na tare da zati sune ainihin
1