TAFSEER 7

Idan taimakon Allah ya zo da cin nasara (samun buxi)

TAFSEER 5

Shi: lamiri ne na namiji tare da cewa Alllah (SW) ba namiji bane kuma ba mace ba, a yaren larabci a kan yi amfani da lamirin namiji don kiran sunan sa maɗaukakin sarki, harma mala'iku da sauran su don girmamawa.

TAFSEER 4

Kamar yadda ya zo daga wajan yan uwan mu ahalussunna kan saukar waxannan surori biyu wato suratul falaƙ da suratun naas cewa, an yi wa Manzo (SAW) sihiri aka haxa da gashin sa da ƙulli 11 aka binne a wata rijiya, sai ya ji kamar an ƙulle masa kan sa (wal'iyazu billah)

TAFSEER 3

Kamar yadda ya zo daga wajan yan uwan mu ahalussunna game da saukar surorin nan biyu wato suratul falaƙ da suratun naas cewa: an yi wa Manzo (SAW) sihiri aka haɗa da gashin sa da ƙulli 11 aka binne a wata rijiya, sai ya ji kamar an ƙulle masa kan sa (wal'iyazu billah)

Fassarar Neman Tsari daga Shedan

Ina neman tsarin Ubangiji daga shaiɗan jefaffe (daga rahamar ubangiji, aljannar ni'ima ta tunani da ta rayuwa bakiɗaya duk an fitar da shi, tare da saukar fushin ubangiji a kan sa).
1 2 3 4