Ma'aurata A

MATAKAN ZABAN ABOKAN ZAMA A nan zamu xauki kowane xaya daga cikin su mu yi bayani a taqaice kuma mu kawo mahangar musulunci a kan haka, don musulunci ya bawa namiji dama ya nemi mace

AUREN MUTU'A 15

Ko da an dawa da lokacin, tare da cewa an yi jima'i ko ma ba a yi ba, babu abin da ya shafe ta tun da rage ko janye lokaci dai-dai yake da yafe bashi daga wajan mijin zuwa matar

AUREN MUTU'A 14

Babu wani yanayi ko buqata da zata sanya sadakin ya zama wani abu me kama da ba ni gishiri in baka manda sai dai idan ma'auratan sun qulla yarjejeniyar

Hidima ga Al'umma 2

Kuma ku taimaki juna a wajen aikin kwarai da kuma takawa” (Sura Ma’ida aya ta 2)

Ma'aurata 5

Shi so tsakanin jinsin maza da mata ya kasu nau'i nau'i dangane da manufa da buqatu, idan ya zama manufa da hadafin cikin sa wargi ne da son zuciya, da neman shayar da shaawa ta atacciyar hanya wanna soyayyar ta zama haramun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10