TARBIYYA 1

Kur’ani zancen Allah ne kuma mabubbugar hikimarsa da iliminsa, kuma ayoyinsa masu girma suna nuna mana girman Ubangiji madaukaki. Kur'ani wata taska ce mai girma da kima

AUREN MUTU'A 11

Idan kuma baiwa ta kasance mallakar wani ce, to bai hallata a qulla mutu'a da ita ba, ba tare da izinin mamallakinta ba.

AUREN MUTU'A 10

A littattafan fiqihu kuwa, ana amfani da waxannan kalmomin masu zuwa da ma’anar mutu'a:- 'Nikahul munkaxi’i' (aure me iyaka), da 'Nikahul muwaqqati' (auren wucin gadi), Muhaqqiqul Hilliy. (Ja'afar dan Mohammad dan Sa'id, (602 – 76/1205 – 77)

SIRRIN AURE DA MAAURATA 2

SIRRIN AURE DA MAAURATA 1

Aure shine asasi na farko domin tubalin ginin iyali, kum ashine tubalin gina al'umma, ta yadda za a yi ginin babba wajan cigabantar da al'umma, kuma rashin sa na kawo faxuwar al'umma da rashin ci gaban ta.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10