Alakar Jinsi Biyu_03

Duk wata mata da take muharrama ga namiji ko namijin da yake muharrami ga mace to suna yin hannu tsakaninsu ba tare da wani kariya ba,

Alakar Jinsi Biyu_02

Sai kuma halarcin kallon mace sakamakon rayuwar tare, wani lokaci gidan haya ne ake taraiya a cikinsa bisa al'adun zaman gidan haya a tare

Alakar Jinsi Biyu_01

A wannan bangaren muna son yin bayani game da alakar namiji da mace a mahangar shari'a da ya shafi haduwarsu, kallo, mu'amalar rayuwar yau da kullum kamar kasuwa da ma'aikatu da makarantu

AUREN MUTU'A 7

Kafin saki ya zama na karshe, a wasu lokutan dole miji ya furta sakin a lokuta uku mabanbanta kamar yadda za a bayyana nan gaba. Ma’ana: saki na farko da na biyu suma saki ne,

AUREN MUTU'A 6

Shi’a sun tafi a kan: cewa ginshiqan su ne; (1) miji da mata. (2) sigar sakin. (3) shaidu biyu (Sharhul Lum'a 5i, 11, Riyad 11, 168 – 75).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10