Darussa daga rayuwar A'imma (A.S) ga 'Yan gwagwarmaya

Abin la'akari shi ne: gaba dayan A'imma (A.S) hadafinsu daya ne, wannan hadafin kuwa shi ne: Sãmar da Hukumar Allah a doron kasa, a nesa ko a kusa, sai dai hanyoyin kaiwa ga hadafin ne suke caccanzawa daga lokaci zuwa lokaci daga wani yanayin zuwa wani
RANAR 10 GA WATAN MUHARRAM 8

RANAR 10 GA WATAN MUHARRAM 8

RANAR 10 GA WATAN MUHARRAM 7

RANAR 10 GA WATAN MUHARRAM 7

RANAR 10 GA WATAN MUHARRAM 6

RANAR 10 GA WATAN MUHARRAM 6

RANAR 10 GA WATAN MUHARRAM 5

RANAR 10 GA WATAN MUHARRAM 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9