BA'A CUTAR DA WANI ANNABI BA DA IRIN ABINDA AKA CUTAR DA NI

Wajabcin Kiyaye Hadisai

Imam Sadik (a.s) karni daya da rabi ya wuce ya shude bayan bayyanar muslunci, karni guda ciki ya kasance ya shagaltu da futuhat din muslunci ta yadda ya yi shahada a shekara ta 148 da hijra, cikin wannan lokaci wasu al’umma biyu ko kuma muce uku daga musulmai suka kara bayyana suka fara ayyukansu daga tarjama hankali daga cikinsu akwai masu barazana ga al’ummar musulmi ta yadda cikinsu zindikai suka bayyana wadanda sune wadanda suka tafi kan wanzuwar zamani haka ma mulhidai masu inkarin samuwar Allah,
Bayani kan Ashura

Bayani kan Ashura

Dukkanin Manyan Malamai magabata ba bu wanda ya saba akan cewar an kashe Imam Husaini dan Aliyyu dan Abu Dalib (dan Fadima ‘yar Manzo Allah) da sauran Jikokin Annabi da Sahabban Annabin da na Husainin a ranar goma ga watan Muharram. Watan da Hausawa suke kira da watan CIKA-CIKI, kuma suka dauki ranar goma ga watan ranar cika-ciki. Har sukan ce duk wanda bai cika cikin sa ba Ubangiji zai cika masa da wuta Ranar Al-Kiyama.
Sanin Imam Mahadi (a.s)

Sanin Imam Mahadi (a.s)

Imam Mahadi A Wata Mahanga: Jagoran Shi’a na karshe kuma halifan Manzon Allah (s.a.w) na goma sha biyu, ya zo Duniya ne a ranar juma’a a watan sha’aban shekarar hijira kamariyya 255, wato miladiyya 868 a garin Samra’u (ko samarra) daya daga garuruwan Iraki.
Siffofin Jagora (a.s)

Siffofin Jagora (a.s)

Ya zama dole ne ga wanda jagorancin al’umma ya san addini a dukkan kusurwowinsa, kuma ya zama masani da dokoki da cikakkiyar masaniyar tafsirin ayoyin Kur'ani da kewayewa cikakkiya ga sanin sunnar Annabi, da bayanin addini, da amsa tambayoyn mutane a kowani fage, da kuma kyakkyawan jagoranci.
1 2 3 4 5 6 7 8 9