Irfani (gabatarwa kan na sama)

Bahasi shaidu ya ta’allaka da ilimin Irfani, saboda haka za mu yi tambaya mene ne Irfanin muslunci?

IRFANI

Bana nufin kiran sa da sunan irfanin shi’anci, babu banbanci cikin kasantuwar mai imani dan shi’a ne ko dan sunna.

YAN UWANTAKA DA KAUNAR JUNA A MUSULUNCI

Magana a kan ‘yan uwantaka da kaunar juna na daya daga cikin abin da addinin musulunci ya muhimmantar ya kuma ba shi matsayi na musamman tun a farko-farkon fara kiran Manzon Rahama Muhammad (s.a.w.a)

Taklidi

Shi ne mai yin ayyukansa bisa yanayin da ya tabbatar da ya yi su daidai

Fiqihu 1

Idan wata najasa ta canja zuwa wani abu daban mai tsarki to ta tsarkaka, kamar idan kare ya kone ya zama toka (to wannan tokar ba najasa ba ce).
1 2 3 4 5 6 7 8