AMSAR SHUBUHA KAN IMAM HUSAIN (a.s) DA RANAR ASHURA 1

Har suna kafa hujja da maganar da Imam zainul Abidin (a.s) ga mutanen kufa inda yake cewa

Raja'a 2

Xaya daga cikin mas’alolin da ake tuhumar shi’a da ita, ita ce batun Raja’a, wato dawuwa

Nadin Magaji (halifa)

Sai Imam Ridah (a.s) ya ce: haka Manzon Allah (s.a.w) yake kaebar caffa. Daga nan Ma’amun bai sake cewa komai ba sai ya yi wa dansa manoniya sai Abbas

Kamun Kirji cikin Salla 2

Kamar ina ganin Shugabannin Yahudu sun sanya hannayensu

FI FIKON IMAMU ALI ( A.S) AKAN SAHABAI

Bayan nazari akan isma da ilimin saninin Allah wanda Imam ya mallaka ko kuwa mu’ujizozi- karamomi-wacce ta kasance ta bayyana a wajensa, ba waninsa ba
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10