Tarihi 5

A gefe guda kuma Hajarul Aswad yana kasa a waje guda kuma. A wannan lokacin kuma bangarorin kuraishawa suna kai kawo

Tarihi 3

sarautar farisa ta girgiza har wani bangare ya yanke ya fado kasa, da wasu abubuwa da yawa da suka faru a lokacin haihuwar Manzon Allah (s.a.w).

Tarihi 2

Addnin Annabi Ibrahim: a baya munce kafin larabawa su shiga shirka da bautar gumaka suna kan addinin Annabi Ibrahim ne kuma shi suke yi wa biyayya; amma yau da kunlum da gushewar zamani yasa larabawa suka kuma shirka da bautar gumaka.

Tarihi 1

Manzon Allah (s.a.w) a zamanin Jahiliyya ya zo Duniya. Kalmar jahiliyya daga jahilci ta samo asali, wato ma’ana rashin sani, saboda hakane ma kur’ani mai girma bayan

SADAKIN MANZO (s.a.w) 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10