SADAKIN MANZO (s.a.w) 3

Amsar tamabayar farko itace: a a, watau dirhamin da Ake amfani da shi zamanin manzo (s.a.w) ba shi ne

SADAKIN MANZO (s.a.w) 2

kuma muka yi lissafin cewa idan mun kwatanta da dirhamin da muke amfani da shi yanzu zai kama dala 135 wanda yayi dai dai da #21,000 da motsi

Sadakin Manzo (s.a.w) 1

Hudu Iliya TAMBAYA GAMLAM TAHIR MENENE KIMAR SADAKIN MANZON ALLAH DA SAIDATUNA KADIJA(A)? MENENE KIMAN SADAKIN AMIRUL MUMININA ALI BIN ABUDALIB DA SAIYIDATUNA FATIMA ALEHIMUSSALAM ?

MUSLUNCI A TAKAICE DAGA ASALANSA DA RASSANSA

Yau ce ranar da na kammala addininku gareku na cika ni'imata kanku na yardar muku da muslunci a matsayin addini.

Malamai magada Annabawa 2

lallai kowanne Annabi yana da makiyi, lallai Allah ya aiko Annabi domin shiriyar da mutane da tsayar da adalci sannan kuma ya umarce shi da yakar dawagitai tun farkon da’awarsa har karshen numfashinsa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10