Buku: Husein Syahid

Dalam salah satu hadisnya, Nabi saw. Bersabda, "Aku meninggalkan dua amanat yang sangat berharga, pertama Alquran, kedua, anak-anak keturunanku (Ahlulbaitku). Dua warisan ini tidak akan pernah terpisah satu sama lain, dan jika kalian berpegah teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat.” (Shahih Muslim, Vol. VII, Hal. 12)

Merujuk pada Alquran (sebagai kitab) semata, niscaya tak akan menghasilkan makna apa-apa. Memisahkan Ahlulbait dari Alquran, sungguh perkara yang mustahil. Pasalnya, dwitunggal ini satu kesatuan yang tak terpisahkan. Selamanya. Demikian perkataan Nabi saw. sendiri.

Dan, buku ini berusaha untuk memahamkan dan mendekatkan kepada para pembaca siapa dan apa Ahlulbait yang dimaksud oleh Nabi saw. Inilah buku yang mengupas tuntas peran mereka dalam sejarah hingga sekarang.

Penerjemah: Abdullah Beik