bayyinaat

Perpustakaan
Perpustakaan
Buku: Kebenaran Sejati
Islam datang di saat masyarakat dan bangsa-bangsa berpecah belah dan saling berseteru. Tetapi berkat doktrin ketauhidan dan persatuan, Islam mampu menyelesaikan berbagai pertikaian, permusuhan dan saling membelakangi menjadi saling mengenal, membantu dan terjalin silaturahmi.
Buku: Husein Syahid
Buku ini berusaha untuk memahamkan dan mendekatkan kepada para pembaca siapa dan apa Ahlulbait yang dimaksud oleh Nabi saw.
Buku: Mahdiisme dalam Perspektif Ahlulbait as.
Saat agama-agama menjelaskan konsep penyelamat akhir zaman, hati nurani manusia akan menyingkap secara pasti dan lebih sempurna. Saat Islam menjelaskan konsep ini, secara benar telah mneyinkap hakikat yang lebih sempurna dari penjelasan yang diajukan agama-agama terdahulu. Ketika Islam dan Imam memaparkan hal tersebut, ini berarti keterangan yang sempurna tentang hakikat keislaman mengenai hal ini.
Buku: Menjawab 110 Isu Akidah
Bekerja sama dengan beberapa ulama, Ayatullah Makarim Syirazi telah memberikan jawaban atas kebutuhan penting ini. Dengan merampungkan penyusunan buku tafsir yang bernilai ini, beliau telah memberikan khidmat yang tak ternilai kepada Alquran.
Muhammad saw dan Kaum Yahudi – Sayid Jafar Arif Kashfi
Mengapa Al-Quran sedemikian intens berbicara tentang kaum Yahudi? Seberapa sering Rasulullah SAW berinteraksi dengan mereka? Bagaimana reaksi kaum Yahudi atas agama Islam yang dibawa Rasulullah SAW? Bagaimana pula reaksi balik Rasulullah SAW atas tanggapan kaum Yahudi itu?
Studi Komparatif Buku “Mengenal & Mewaspadai Penyimpangan Syi’ah di Indonesia” – Tim Peneliti Nusantara
"Syiah adalah Ahlus Sunnah dalam artian mengikuti Sunnah Nabi Muhammad Saw tentang Ahli Bait sebagai standar kebenaran dan keselamatan. Begitu pula sebaliknya, Ahlus Sunnah adalah Syiah dalam artian mengikuti Ali, Fatimah, Hasan dan Husein sebagai Ahli Bait dan teladan kesucian, poros kebenaran dan keselamatan tiada tandingan.”