bayyinaat

Sirah
Sayidah Fatimah
Kesetiaan Fatimah sa pada Kebenaran
Karena itu, walaupun masyarakat Madinah telah menolak kebenaran, namun Fatimah sa sampai akhir hayatnya dengan penderitaan sakit yang menimpa, tidak tinggal diam. Demi keselamatan umat yang akan datang, yaitu kita.
Fatimah Hujjah Kebenaran
Dengan mukadimah ini, penulis akan memaparkan pandangan dan argumentasi mazhab Syiah tentang imamah atau kepemimpinan setelah Rasulallah saw. Tentu tidak asing lagi bahwa Ahlusunah berkeyakinan khalifah pertama umat Islam adalah Abu Bakar yang dibaiat sebagai khalifah setelah Nabi saw.
Mengapa Sayidah Fatimah Dimakamkan Malam Hari?
Akan tetapi mungkin saja muncul syubhat bahwasannya; apakah proses penguburan yang dilakukan malam hari bertentangan dengan sejarah kehidupan Rasulullah saw? Dengan kata lain, apakah di zaman Rasulullah saw pernah dilakukan proses penguburan di malam hari? Dan apakah secara prinsif dalam syariat suci Islam ada pelarangan melakukan penguburan di malam hari?
Yang manakah sejarah akurat ihwal syahâdah Sayidah Zahra sa?
Terkait dengan hari kesyahidan Sayidah Zahra sa, yang lebih kuat yang mana, 75 hari atau 95 hari pasca wafatnya Rasul?
Kelahiran Fatimah Az Zahra sa
Sayyidah Khadijah sa, istri Rasulullah saw wanita mulia yang melahirkan sosok mulia, Sayyidah Fatimah sa Kelahiran sosok agung Sayyidah Fatimah merupakan anugerah Allah swt yang darinya lahir 11 imam maksum yang akan mengemban risalah kenabian.