bayyinaat

Akidah
Imamah
VideoIV:Mahdiisme
Video lanjutan pengakuan seseorang bernama Ahmad bin Ismail al-Bashri yang menganggap dirinya sebagai pengganti dan keturunan Imam Mahdi Ajf
VideoIII:Mahdiisme
Video lanjutan akan pengakuan seseorang yang menganggap dirinya pengganti dan keturunan Imam Mahdi Ajf
Peran Kepemimpinan dalam Kehidupan Manusia
Tak dapat dibayangkan sekiranya tiada kepemimpinan di tengah masyarakat, dan tidak mungkin pula setiap orang dari mereka dalam sebuah masyarakat mempunyai pemimpin masing-masing. Andai pun mungkin, tetapi yang dapat dicerna ialah bahwa semua pemimpin di satu masa harus merujuk pada satu pimpinan di tengah mereka semua.
VideoII:Mahdiisme
Pengakuan seseorang yang menganggap dirinya pengganti dan keturunan Imam Mahdi Ajf
VideoI: Mahdiisme
Pengakuan seseorang yang menganggap dirinya pengganti dan keturunan Imam Mahdi Ajf