bayyinaat

Dunia Islam
Isu Masa Kini
Sirah Ahlulbait; Upaya Mencegah Konflik Sektarian
Sirah atau tingkah laku Ahlulbait sepanjang hidupnya menampakkan kedamaian dan keharmonisasian, maka jika sirah ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, niscaya konflik sektarian dan perpecahan dalam umat Islam akan sirna.
2