Mahojiano na Dk. Abd al-Baqi al-Qarna al-Jazairi _
Mahojiano na Dk. Abd al-Baqi al-Qarna al-Jazairi _
Mahojiano na Dk. Abd al-Baqi al-Qarna al-Jazairi 

Karibu katika utumishi wa Mheshimiwa na asante kwa heshima uliyotupatia.

Tafadhali tuambie maelezo yako kuhusu unatoka nchi gani na umesoma wapi?

Profesa Abd al-Baqi: Kwa jina la Mungu, Mwingi wa Rehema, mimi ni mtumishi Abd al-Baqi Qarna wa Algeria, nimetoka Algeria, nina umri wa miaka 53, nimekuwa Maliki kwa miaka thelathini na nimekuwa Jafari (Shiite) kwa miaka 23. Iliendelea hadi ngazi ya udaktari kwamba nilikuja Qom kutoka Paris katika mwaka wa pili wa udaktari wangu.Hadi sasa nimeandika vitabu 5, moja kuhusu khalifa wa pili na nyingine kuhusu Mu'awiyah na Mughirah na kuhusu masahaba na kitabu kuhusu wale ambao ni wagonjwa mioyoni mwao. .

Swali kuu ni, ni nini kilikufanya uwe Mshia?

Profesa Abdul Baqi: Nadhani wale ambao wanakuwa Washia wana asili ya Kishia. Hiyo ni, hawana uadui na Ahl al-Bayt (as) na wanajua kwamba Shia ni dini nyingine (isipokuwa dini yao), lakini hawawashambulii Shia, na jambo lingine wanalopata katika mapenzi labda ni kusikia hadithi juu ya Ahl al-Bayt (as) kutoka kwa walimu na wazazi wao. Akina mama na wazee wao husikia kwamba mbegu ya upendo wa Ahl al-Bayt (as) hukua kama punje ya ngano inayoanguka chini na kukua ndani ya mioyo yao. Nadhani kuwa katika utoto kuna kitu kana kwamba wanapokua, huenda kwa Ahl al-Bayt (as) hivi karibuni. Kwa kweli, hii sio wakati wote, sio ya jumla, lakini hadithi ambazo tumesikia ni kama hii, na suala lingine ni uwepo wa motisha, ambayo ni kwamba, wanatafuta ukweli na wanasikitishwa na hali wanayoishi, ya kihistoria na ya kisasa.

Swali: Wakati haukuwa Shia, ulikuwa Mmaliki, maoni yako ni yapi kwa Washia?

Mwalimu Abdul Baqi: (Kicheko) Imani yetu ilikuwa sawa na ile tunayosoma katika vitabu vya Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim na Ibn Kathir.

Una ujumbe gani kwa vijana wa Kisunni kama profesa na mtaalam wa maswala ya dini ambaye tayari amekuwa Maliki?

Profesa Abdul Baqi: Nasema kwamba sasa unayo njia ya kusoma sayansi za Ahl al-Bayt (as), sisemi waache wawe Washia, nasema soma na utumie kazi na sayansi za Ahl al-Bayt (as), sayansi hizi ni sayansi muhimu sana.