4.familia
Kila kheri yote hupatikana kwa akili na asiekua na akili hana dini

                    
إِنَّمَا يُدْرَكُ‌ الْخَيْرُ كُلُّهُ‌ بِالْعَقْلِ‌ وَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَقْلَ لَهُ