bayyinaat

Mwanzo
Tafuta
“kama ni hivyo basi sitauabudu moto ambao umeabudiwa na ndugu yangu, na mimi nitaanzisha moto wangu na kuupa nadhiri zangu na nina imani kwamba zitakubaliwa tu.....”.
Tafsiri ya Surat Ikhlas
Imepokelewa kutoka kwa Mtume saww kwamba aliwauliza masahaba zake “je, hivi inashindikana kila mmoja wenu kwa usiku mmoja akasoma theluthi ya Quran?”. Wakasema “ewe Mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ni nani atakayeweza jambo hili?”.
Sikiliza Quran Yote Hapa
sikiliza Quran kamili hapa