bayyinaat

Mwanzo
Tafuta
Ukweli kama ulivyo
kama ambavyo jina la kitabu linajieleza, lakini ni ukweli gani huo, na ni juu ya kitu gani basi usiache kujisomea nakala yako hii...