bayyinaat

Mwanzo
Tafuta
Kudumisha Ashura ni kudumisha ubinadamu
Jambo la pili ambalo ni msingi wa kufanya mapinduzi ya Imamu Husein kubakia daima katika nyoyo za watu, ni kwamba yalikuwa yamepangika katika mfumo wa kuendana na maumbile au asili ya mwanadamu.......