bayyinaat

Mwanzo
Tafuta
Wiki ya Umoja
Uislamu umeufanya umoja kuwa jambo la wajibu na lazima miongoni mwa Waislamu na waumini na dini nyinginezo za mbinguni zinazomwamini Mwenyezi Mungu Mmoja. Uzito wa jambo hili .................
Imam Mahdi ATFS; Mwokozi wa Ulimwengu
Tarehe 9 Mfunguo Sita Rabiul Awwali inasadifiana na siku muhimu katika historia ya Uislamu, nayo ni ya kuanza Uimamu na uongozi wa hujja wa mwisho wa Mwenyezi Mungu....