bayyinaat

Mwanzo
Tafuta
ZINAA; SEHEMU YA TATU
Imepokelewa kutoka kwa Imam Baqir (a.s), na Imam Sadiq (a.s) kuwa wamesema: “Hapana yeyote katika waja wa Mwenyezi Mungu ila amekosea kosa la zinaa kwani zinaa ya jicho ni kuangalia cha haramu na zinaa ya mdomo ni ..........
ZINAA; SEHEMU YA PILI
Na katika maandishi yaliyomfikia Imam Sadiq (a.s), ameyajibu kwa kusema: “Hakika Mwenyezi Mungu ameharamisha zinaa kwa sababu ya nakama ipatikayo ndani yake kwa machafuko mabaya zaidi kama...........