bayyinaat

Mwanzo
Tafuta
KUVUNJA UDUGU; SEHEMU YA KWANZA
Moja ya madhambi makubwa, ambayo ameweka wazi Imamu Sadiq na Imam Kadhim na Imam Ridhaa pamoja na Imam Jawaad katika maneno yao ni kuvunja undugu, na zimekuja kemeo kali kutoka ndani ya Qur’ani tukufu..........
KULA MALI YA YATIMA; SEHEMU YA PILI
Tunasema katika kulipembua jawabu ya kwamba, hakika maana ya Mwenyezi Mungu kumpandikizia mtawala dhalimu huyu ni kwa sababu Mwenyezi Mungu hamzui yule ambaye anayetaka kuwadhulumu ........
KULA MALI YA YATIMA; SEHEMU YA KWANZA
Katika madhambi mengine makubwa ni kula mali ya yatima, kwa maana Mtoto ambaye hajabaleghe na amefariki Baba yake. Hakika Mjumbe wa Mwenyezi Mungu na Maimamu watukufu Amir al- Muuminin (a.s) na Imam Kadhim na Imam Ridhaa (a.s) na Imam Jawad (a.s) wanaihesabu amali hii