bayyinaat

Mwanzo
Tafuta
HAKI ZA NDUGU
Ndugu kwa njia moja au nyingine anayo nafasi kwa nduguye hivyo kiubinadamu haifai kumbeza, kumtelekeza, kwani yeye ni nduguyo tu
AMANI YA ULIMWENGU
Enyi watu hakika sisi tumewaumba kutokana na mwanaume na mwanamke na tumewafanya mataifa na makabila ili mjuane, hakika mtukufu wenu zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu ni mchamungu wenu zaidi, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua, mwenye habari."
UTAMADUNI WA UMOJA NA UVUMILIVU
Hali ambayo umma wa Kiisilamu unaishi leo, miongoni mwa ugomvi na mapigano yaumwagaji damu, yanatilia mkazo na umuhimu wa kueneza utamaduni wa umoja, usamehevu na kukubali rai ya mwingine, kwani utamaduni ndio ambao unatengeneza tabia na mwenendo wake.