bayyinaat

Itikadi
maswali na majibu
TARJUMA YA KITABU CHA (KIPIA KUMHUSU HUSEIN) - 001
hakika wingi wa vitabu na tungo juu ya historia ya Imam Husein na harakati yake (as) hautoshi, bali bado haja ipo ya kupatikana kitu kipya kwa sababu maudhui na mada yake ni pana zaidi ya yote yaliyoandikwa. Halikadhalika wingi wa tafiti zilizofanya haujatolesheleza mahitaji yaliyopo. Haja bado ipo ya kufanya utafiti wa kina zaidi ili kufichua ubora wa cheo chake na undani wa historia ya harakati yake(as).
SHEITANI NI NANI? 02
majia na sifa za sheitani
SHEITANI NI NANI? 03
Jee sheitani alikua ni malaika ?
SHEITANI NI NANI? 01
NJIA AMBAZO SHEITANI HUTUMIA KUPOTEZA WANADAMU
Shia ni nani?
shia katika Qurani na sunna
Mahojiano na Dk. Abd al-Baqi al-Qarna al-Jazairi _
Karibu katika utumishi wa Mheshimiwa na asante kwa heshima uliyotupatia. Tafadhali tuambie maelezo yako kuhusu unatoka nchi gani na umesoma wapi? Profesa Abd al-Baqi: Kwa jina la Mungu, Mwingi wa Rehema, mimi ni mtumishi Abd al-Baqi Qarna wa Algeria, nimetoka Algeria, nina umri wa miaka 53
1