bayyinaat

Itikadi
maswali na majibu
SHEITANI NI NANI? 01
NJIA AMBAZO SHEITANI HUTUMIA KUPOTEZA WANADAMU
Shia ni nani?
shia katika Qurani na sunna
Mahojiano na Dk. Abd al-Baqi al-Qarna al-Jazairi _
Karibu katika utumishi wa Mheshimiwa na asante kwa heshima uliyotupatia. Tafadhali tuambie maelezo yako kuhusu unatoka nchi gani na umesoma wapi? Profesa Abd al-Baqi: Kwa jina la Mungu, Mwingi wa Rehema, mimi ni mtumishi Abd al-Baqi Qarna wa Algeria, nimetoka Algeria, nina umri wa miaka 53
Falsafa Ya Kuumbwa Shetani
Ndugu zangu, kuwepo shetani katika ulimwengu huu ni jambo zuri, na ni kheri lakini uzuri au kheri inamrejea yeye mwenyewe (shetani). Na halikadhalika kila kilichopo (kama Malaika, majini binadamu, mimea, wanyama) bilashaka kuwepo kila kimoja katika hivyo vilivyotajwa ni kheri......
2