bayyinaat

Sheria
Mada za kisheria
Umuhimu wa sala
Kwa itikadi ya kila Mwislamu ni kwamba Sala ni nguzo ya dini, na Sala ni ngazi ya mja kumfikia Mola wake. Mtu anapokuwa ameacha Sala huwa........
3