bayyinaat

Jamii
Familia
Tafauti kati ya mwanamume na mwanamke.2
Hamna tafauti kati ya mwanmume na mwanamke kiumbili
KUDHARAU WAZAZI WAWILI; SEHEMU YA PILI
Alihudhuria Mjumbe wa Allah (s.a.w.w) kwenye kikao cha kijana aliyekaribia kukata roho na kumlakinisha shahada, lakini hakuweza kuitamka shahada hiyo, akauliza (s.a.w.w): Je! Anaye mama?
KUDHARAU WAZAZI WAWILI; SEHEMU YA KWANZA
Moja ya vigawanyo vya madhambi makubwa ni kudharau wazazi wawili na hakika Mtume na Imam Ali na Imam Sadiq na Imam Ridhaa na Imam Jawadi wote wamebainisha kwa uwazi ukubwa wa dhambi katika riwaya zilizonukuliwa kutoka kwa katika idadi ya madhambi ya makubwa.............
1