bayyinaat

Jamii
Familia
Matumizi ya Simu; faida na madhara yake kijamii-2
Karibuni hivi nilikuwa nikizungumza na swahiba wangu mmoja kuhusiana na hili, akaniambia lakini unajua bora hivyo kuliko zamani watu walikuwa wakikaa na kusengenya. Kushibana kwetu.......
Matumizi ya Simu; faida na madhara yake kijamii -1
Katika ulimwengu wa leo bila shaka hakuna mtu anayeweza kusema kuwa, hataki maendeleo. Na kama akitokea mtu wa aina hiyo basi atakuwa kituko na kioja kwa watu na wanajamii anaoishi nao. Kwani ili aende na..................
UTAFANYA NINI ILI UFANIKISHE NDOA YAKO?!
Pia tukitaka familia zetu ziwe bora ni lazima kuzingatia mambo haya baada ya kuzingatia mambo kadhaa niliyotaja hapo awali, nayo ni lazima nyumba ya wanandoa itawaliwe na upendo, utulivu na huruma, mambo matatu haya ndio chanzo.........
Malezi Bora
Hakika suala la malezi bora ni suala muhimu katika maisha ya mtoto kwa maana malezi bora ndio kipengere muhimu kinacholeta tofauti baina ya mwanadamu na viumbe vingine hai, hivyo kwa malezi bora ndio twaweza kumpata mwanadamu mwema vilevile kinyume chake........
Ni nani ana jukumu la kupangilia mambo ya familia baina ya mwanaume na mwanamke?
Imekuwa labda ni jambo ambalo hufasiriwa vibaya katika jamii zetu pindi linapokuja swala la kwamba ni nani anakuwa na jukumu la kupangilia mambo ya familia husika kati ya mwanaume na mwanamke, je, ni nani hasa ana jukumu hilo?.
2