bayyinaat

Jamii
Mwanamke
Je, yafaa kumpiga mwanamke?
Je! Katika Qur’an tukufu kuna dhulma yoyote dhidi ya mwanamke?
MKE MWEMA
“Atakaposali Mwanamke Sala zake tano, na akafunga mwezi wake mtukufu, na akalinda tupu yake, na akamtii Mumewe basi ataingia peponi kupitia mlango apendao”.
3