bayyinaat

Tags
Tags
ibada
HIJAB - 001
ulazima wa kutekeleza baadhi za ibada kama vile kuswali na... ibada na kuacha anasa na starehe zote za dunia ni...
News ID: 432   Publish Date: 2021/09/14
kabisa na kumtii mungu, ibada, wala mambo mema kwa ujumla... athari za ibada na kumuogopa mungu hata siku moja hii... kuwa mzito katika mambo ya ibada, bali katika baadhi ya...
News ID: 386   Publish Date: 2018/12/19
inaelezwa kwamba al mar-ashiy alikuwa akifanya sana ibada na kujikurubisha...
atfs inaelezwa kwamba al mar-ashiy alikuwa akifanya sana ibada na...
News ID: 381   Publish Date: 2018/12/19
ibada yake ni wazi kwamba mwanamke kama huyu atakuwa na... ibada ya juu kabisa katika waja wake mwenyezi mungu, na... sehemu maalumu ya ibada ya mwanamke huyu mpaka leo bado...
News ID: 380   Publish Date: 2018/12/19
yapo mawaidhakwawatu wafanyao ibada kwa mujibu wa aya hizi za...
News ID: 366   Publish Date: 2018/11/17
ni kijakazi ibada yake kama ilivyo kwa maimamu wote kuwa... usiku husimama kwa ibada, na hakuna muda ambao anaachana na... ibada, ikafikia wakati akituangalia tunahisi kutetemeka na kuingiwa na ambayo... kwa kutumia ibada yake tu utukufu wake linapokuja swala la...
News ID: 360   Publish Date: 2018/11/15
na ibada, kumkumbuka mola wake na kumwelekea yeye, kiasi cha... bali waligeuka na kuwa ni watu wa kufanya ibada na...
News ID: 358   Publish Date: 2018/11/15
jambo la haramu, hata wakiwa wakijishughulisha na ibada kutoka kwa...
News ID: 335   Publish Date: 2018/09/21
huzuia kupokelea ibada za mja kama ilivyoelezwa katika vitabu mbalimbali... ibada pamoja na kula mali ya haramu ni mfano wa...
News ID: 322   Publish Date: 2018/09/19
a s kutendea wazazi wawili ni ibada kubwa mno 2... zifuatazo kwanza ni wajibu juu ya watoto kutekeleza ibada zilizowapita...
News ID: 320   Publish Date: 2018/09/19
hatua ya kuacha ibada zao za swala hasa nyakati za... ibada wakiwa na matumaini kwamba wakishafikia uzee ndipo wataanza kumrudia... mungu kiibada hii ni baadhi ya mifano tu ya kuweza...
News ID: 314   Publish Date: 2018/09/19
tunaambiwa kwamba alikuwa akitekeleza ibada yake ya hijja miaka yote... katika maisha ya ibada ya imamu hassan, tunaweza kupata masomo... yafuatayo · ibada haina maana kwamba mwanadamu ajitenge kabisa na... ni yenye kuimarika katika kila nyanja · ibada si tu...
News ID: 313   Publish Date: 2018/09/18
zake tunaambiwa kwamba alikuwa akitekeleza ibada yake ya hijja miaka... kwamba katika maisha ya ibada ya imamu hassan, tunaweza kupata... masomo yafuatayo · ibada haina maana kwamba mwanadamu ajitenge kabisa... yalikuwa ni yenye kuimarika katika kila nyanja · ibada si...
News ID: 311   Publish Date: 2018/05/31
uniepushe na uvivu” aina za uvivu uvivu wa ibada ni...
News ID: 274   Publish Date: 2018/03/14
na maeneo yao ya ibada mnamo aprili 3, siku ambayo...
News ID: 272   Publish Date: 2018/03/14
mbali na ibada, na uwajiapo muda wa ibada pasi hujisahaulisha...
News ID: 268   Publish Date: 2018/03/11
kinga kutokana na sheitani, na ibada kwa ukamilifu wake na...
News ID: 265   Publish Date: 2018/03/11
kwa amri ya mwenyezi mungu alifanya ibada kwa siku arubaini... kwenye mihrabu ya ibada nuru yake iliang'aa katika mbingu kama...
News ID: 255   Publish Date: 2018/03/09
na kulijenga uypa eneo la ibada la mji huo ambalo...
News ID: 243   Publish Date: 2018/02/26
za kawaida za ibada mmoja kati ya misikiti iliyofunguliwa ni... maeneo ya ibada mkoani humo magaidi wa daesh wakipata himaya...
News ID: 241   Publish Date: 2018/02/25
123