bayyinaat

Jamii
Mwanamke
mtazamo wa Uislamu juu ya wake wengi
Nini mtazamo Kiislamu juu ya haki za kifamilia? Je! Kuongeza wake ni mtaala unaotegemea uhakika wa uadilifu wao?
Je, yafaa kumpiga mwanamke?
Je! Katika Qur’an tukufu kuna dhulma yoyote dhidi ya mwanamke?
MKE MWEMA
“Atakaposali Mwanamke Sala zake tano, na akafunga mwezi wake mtukufu, na akalinda tupu yake, na akamtii Mumewe basi ataingia peponi kupitia mlango apendao”.
3